VNU

Tweede Nationaal Bouwdebat

Worstelen met de toekomst

“Change before you have to.” Met deze woorden van de Amerikaanse ondernemer Jack Welch sloot moderator Charles Groenhuijsen het Nationaal Bouwdebat af. Het vat de middag goed samen: zowel bouwers als architecten, installateurs en ontwikkelaars zijn het erover eens dat de maatschappij ingrijpend aan het veranderen is en dat als gevolg daarvan nieuwe, complexe bouwopgaven ontstaan. Met de eindgebruiker centraal. Lees hier het uitgebreide verslag

Het Nationaal Bouwdebat is een jaarlijkse arena voor bouw, vastgoed, wetenschap, beleid en politiek en gaat over de thema’s die de brede bouwsector raken. De deelnemers aan het debat presenteren hun visie en gaan met elkaar in discussie. De schijnwerper wordt gezet op de denkers, ideologen, doeners, provocateurs en beïnvloeders die de sector vooruit willen helpen. Op 9 februari 2015, tijdens de Week van de Bouw, vond de tweede editie van het Nationaal Bouwdebat plaats. Hierbij werd er met verschillende sleutelfiguren in de bouwkolom gediscussieerd over actuele, relevante ontwikkelingen in de bouw. 

 

Tijdens het debat kwamen de volgende stellingen aan de orde:

Stelling 1: Ontwikkelaars zijn overbodig
De tijd van grootschalige Vinex-wijken is voorbij. De woningbouwmarkt verkeert in een transitie van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. Worden projectontwikkelaars hiermee overbodig? Moeten zij zichzelf opnieuw uitvinden? Of zijn ontwikkelaars ook onder de huidige marktomstandigheden van toegevoegde waarde?

Debaters:

Adri Duijvestein is Eerste-Kamerlid voor de PvdA. Als wethouder in Almere stimuleerde hij krachtig het particulier opdrachtgeverschap, waarbij woonwijken werden ontwikkeld zonder tussenkomst van projectontwikkelaars.
Jan Fokkema is directeur van Neprom, de vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen.

Stelling 2: EMVI is dood, leve de laagste prijs
Gunnen op kwaliteit, en niet meer op de laagste prijs. Jarenlang was dit een vurige wens van de bouw. Grote rijksopdrachtgevers speelden hierop in, en kwamen met EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). Maar inmiddels weten bouwers precies wat opdrachtgevers van ze verwachten. Gemiddeld wordt 95 procent van de EMVI-punten binnengehaald. EMVI-scores kunnen het verschil daarom niet meer maken. En dus wordt er veelal weer gegund op laagste prijs. Hebben de EMVI-scores hun langste tijd gehad? Of zijn andere oplossingen denkbaar?

Debaters:

Henri Witteveen was bijna tien jaar lang pps-directeur voor Nederland en België bij BAM. Hij was onder meer betrokken bij de hsl, de A59, de A12, diverse gevangenissen en de nieuwbouw voor de Hoge Raad.
Prof. Dr. Ir. Ing André Dorée is hoogleraar Markt & Organisatiedynamiek in de Bouw aan de Universiteit Twente, en geestelijk vader van de term EMVI.

Stelling 3: Stop met nieuwbouw
Ruim 40 miljoen vierkante meter vasthoed wordt op het ogenblik niet gebruikt, bleek onlangs uit een inventarisatie van Cobouw. De leegstaande woningen, kantoren, zorgpanden en winkels hebben samen een oppervlakte van vijftien keer de Zuidas. Betekent dit dat we ons volledig moeten richten op herbestemming en transformatie? Kunnen al die leegstaande gebouwen een andere functie krijgen? Of is dat te kort door de bocht, en hebben we nieuwbouw nodig om aan de veranderende vraag tegemoet te komen?

Debaters:

Maxime Verhagen is voorzitter van Bouwend Nederland en daarnaast onder meer oud-minister van Economische Zaken.
Gerben van Dijk is procesmanager bij Vernieuwing Bouw, en staat bekend om zijn uitgesproken standpunten op Twitter en in zijn columns in Cobouw.

 

Het Nationaal Bouwdebat is een gezamenlijk initiatief van Cobouw en Jaarbeurs.


Nationaal Bouwdebat

 

Voor wie
Het Nationaal Bouwdebat richt zich op de top van de branche, de opinieleiders uit bouw, vastgoed, wetenschap, beleid en politiek.

Partner:

VBI